Dřevěné lešení

Dřevěné lešení patří mezi starší druhy lešení, které se nyní využívá spíše jen jako „domácí“ forma lešení při opravě domů svépomocí.

Při výstavbě objektů bylo principu dřevěného lešení využíváno i v evropských zemích. Detailnější informace ovšem existují až z počátku 20. století. Existuje předpis vydaný roku 1907, dle kterého je dřevo uvažováno jako jediný stavební materiál. V tomto předpise dohledáme výčet uvažovaných druhů lešení, požadavky na provedení lešení, nutnou pravidelnou kontrolu a v neposlední řadě také, kdo daná lešení staví.

V současnosti je dřevěné lešení většinou nahrazováno dostupným hliníkovým nebo ocelovým lešením.