Časté dotazy

Na co se nás nejčastěji ptáte

Montujeme lešení šířky 75 cm, ale na přání zákazníka jsme schopni také zajistit lešení šíře 105 cm. Udávaný rozměr je vždy světlá šířka rámu lešení.

Plocha lešení se určuje v m² rozvinuté pracovní plochy. Výškou lešení se rozumí její svislá výška měřená od spodní plochy podkladních prvků lešení a dva metry nad úroveň nejvyšší podlahy. Přesahy na rozích a v koutech měřené v pohledové ploše se neodečítají. Konzoly podle šíře jsou počítané jako další patro. Plocha lešení tedy není totožná s výměrou fasády.

Lešení je třeba rezervovat min. 14 dní dopředu. Je to z důvodu, že musíme plánovat návaznost montáží a demontáží. V letních měsících se navíc může stát, že lešení už nebude ani skladem, proto je lepší se domluvit raději více dopředu.

Před příjezdem lešenářů je třeba připravit a srovnat plochy, kde bude lešení umístěné. Místo, kde bude lešení stát musí být tvrdé - zhutněné, nelze lešení stavět na nezhutněném zásypu. Dále je třeba připravit přístupovou cestu pro auto a možnost připojení na el. energii pro vrtání kotev a vrátek (230 V).

Tento systém lešení je jednoduchý, ale bez odborné montáže se lešení nemusí podařit postavit. Doporučujeme aspoň jednoho školeného lešenáře k objednanému lešení.

Ano samozřejmě je možné nejprve postavit lešení u dvou stěn a po čase ho přestavět na zbylé dvě stěny.

Během pronájmu máte plnou zodpovědnost za lešení. Pokud ho někdo odcizí připočteme Vám jeho cenu dle platného ceníku k ceně pronájmu. V případě poškození je postup stejný.